Bạn cần ứng dụng kết nối,... như Uber, Grab? Hệ thống điều tài? Phần mềm quản lý đội xe? Phần mềm logistics?

DVMS đã có kinh nghiệm thực tế triển khai các giải pháp giao thông, vận tải thông minh... Liên hệ tư vấn >>

hr

Mẫu hợp đồng thuê xe (Ô tô, xe máy...)

Vận Tải Thông Minh chia sẻ tới quý bạn đọc mẫu hợp đồng dịch vụ cho thuê xe để tham khảo: Hợp đồng cho thuê xe (Ô tô, xe máy...) là một dạng hợp đồng dịch vụ.

Mẫu hợp đồng thuê xe (Ô tô, xe máy...)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số: 01–HĐTX

-         Căn cứ Bộ Luật Dân sự số... ./20..../QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày ..../0....200...;

-         Căn cứ luật thương mại số 3..../20..../QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày .../....20...;

-         Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày … tháng  năm 20.... chúng tôi gồm :

BÊN A: (Bên thuê)

-         Địa chỉ:.

-         Đại diện:                                   - Chức vụ: Giám đốc

-         Mã số thuế:

BÊN B: (Bên cho thuê)

-         Địa chỉ:

-         Điện thoại:

-         Đại diện:                                   - Chức vụ: Giám đốc

-         Mã số thuế:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thuê của bên B thuê một xe ô tô.

+ Xe ......sản xuất năm ….., biển số kiểm soát ….

ĐIỀU 2 : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

- Giá thuê xe là       : ……đồng/tháng (……)

( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT )

- Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo (Hình thức thanh toán) .

ĐIỀU 3 : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm của bên B:

-         Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực và Bên A đã thanh toán tiền thuê xe 01 tháng đầu tiên. Giấy tờ liên quan đến xe gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe.

-         Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.

-         Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.

-         Xuất hóa đơn thuê xe : 1 tháng / lần.

3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A

-         Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn.

-         Chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng xe theo định kỳ

-         Chịu toàn bộ chi phí xăng dầu khi sử dụng xe.

ĐIỀU 4 : HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

-         Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ….. đến hết ngày …..

-         Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trươc ít nhất 01 tháng.

ĐIỀU 5 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

-         Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

-         Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật.

-         Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.

            Hợp đồng được lập thành 02 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản. Bên B giữ 01 bản.=

                   ĐẠI DIỆN BÊN A                          ĐẠI DIỆN BÊN B

 

(st)

Mọi nhu cầu về tư vấn các giải pháp quản lý và tối ưu vận tải, quản lý đội xe, điêu xe, điều tài... quý vị liên hệ với DVMS ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   | 02836028937 ) để có được lời giải tối ưu nhất cho quý doanh nghiệp.

 

Có thể bạn quan tâm:

Follow Us