Bạn cần ứng dụng kết nối,... như Uber, Grab? Hệ thống điều tài? Phần mềm quản lý đội xe? Phần mềm logistics?

DVMS đã có kinh nghiệm thực tế triển khai các giải pháp giao thông, vận tải thông minh... Liên hệ tư vấn >>

hr

Bộ Câu Hỏi Thi Vấn Đáp Môn: Vận Tải Và Giao Nhận Trong Ngoại Thương

KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

Bộ môn Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP

MÔN: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THƯƠNG

Bộ Câu Hỏi Thi Vấn Đáp  Môn: Vận Tải Và Giao Nhận Trong Ngoại Thương

  1. Chương 1. Vận tải và mua bán quôc tế

Câu 1: Tại sao vận tải là ngành sản xuất vật chất đặc biệt?

Câu 2: Trình bày phân loại vận tải

Câu 3: Tác dụng của vận tải

Câu 4: Định nghĩa và đặc điểm của vận tải

Câu 5: Phân tích mối quan hệ giữa vận tải và buôn bán quốc tế

Câu 6: Quyền vận tải là gì? Trình bày cơ sở phân chia quyền vận tải trong ngoại thương?

Câu 7: Các điều kiện cơ sở giao hàng mà người bán giành được quyền vận tải theo Incoterms 2000

Câu 8: Các điều kiện cơ sở giao hàng mà người mua giành được quyền vận tải theo Incoterms 2000

Câu 9: Phân tích những lợi ích khi giành được quyền vận tải

Câu 10: Phân tích những trường hợp không nên giành quyền vận tải

  1. Chương 2. Vận chuyển hàng hóa XNK bằng đường biển

Câu 11: Ưu nhược điểm của vận tải biển?

Câu 12: Vai trò của vận tải biển đối với buôn bán quốc tế

Câu 13: Nêu khái niệm cảng biển, chức năng cảng biển, các trang thiết bị cơ bản của một cảng biển

Câu 14: Khái niệm tầu buôn và các cách phân loại tàu buôn

Câu 15: Đặc trưng kinh tế kỹ thuật tầu buôn

Câu 16: Mớn nước của tàu: khái niệm và ý nghĩa?

Câu 17: Cờ tàu là gì? Ý nghĩa của việc cắm cờ thường và cắm cờ phương tiện

Câu 18: Khái niệm và ý nghĩa của hệ số xếp hàng của hàng và hệ số xếp hàng của tàu

Câu 19: Khái niệm, đặc điểm và phương thức thuê tàu chợ

Câu 20: Trình bày khái niệm của phương thức thuê tàu chợ và trình tự các bước thuê tàu.

Câu 21: Khái niệm và các chức năng vận đơn đường biển

Câu 22: Phân biệt giữa vận đơn đã xếp hàng lên tàu và vận đơn nhận hàng để xếp.

Câu 23: Phân biệt vận đơn đích danh, vận đơn theo lệnh, vận đơn vô danh.

Câu 24: Ký hậu chuyển nhượng chứng từ vận tải là gì ? Có những cách ký hậu chuyển nhượng nào ?

Câu 25: Phân biệt vận đơn đi thẳng, vận đơn chở suốt, vận đơn (chứng từ) vận tải đa phương thức (vận tải liên hợp)

Câu 26: Trình bày về Surrendered Bill of Lading và Sea Way Bill.

Câu 27: Trình bày trách nhiệm của người chuyên chở đường biển đối với hàng hóa theo Quy tắc Hague.

Câu 28: Trình bày trách nhiệm của người chuyên chở đường biển đối với hàng hóa theo Quy tắc Hague-Visby.

Câu 29: Trình bày trách nhiệm của người chuyên chở đường biển đối với hàng hóa theo Quy tắc Hamburg.

Câu 30: Trình bày các nguồn luật điều chỉnh trách nhiệm của người chuyên chở đường biển đối với hàng hóa vận chuyển theo vận đơn và so sánh nội dung về thời hạn trách nhiệm của người chuyên chở theo các nguồn luật đó.

Câu 31: Trình bày các nguồn luật điều chỉnh trách nhiệm của người chuyên chở đường biển đối với hàng hóa vận chuyển theo vận đơn và so sánh nội dung về cơ sở trách nhiệm của người chuyên chở theo các nguồn luật đó.

Câu 32: Trình bày các nguồn luật điều chỉnh trách nhiệm của người chuyên chở đường biển đối với hàng hóa vận chuyển theo vận đơn và so sánh nội dung về giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở theo các nguồn luật đó.

Câu 33: Trình bày nội dung về thông báo tổn thất và khiếu nại người chuyên chở đường biển đối với hàng hóa vận chuyển theo vận đơn theo các nguồn luật quốc tế hiện hành (Quy tắc Hague, Quy tắc Hague-Visby, Quy tắc Hamburg)

Câu 34: Trình bày trách nhiệm của người chuyên chở đường biển đối với hàng hóa vận chuyển theo vận đơn theo Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005.

Câu 35: Khái niệm và đặc điểm của tàu chuyến

Câu 36: Khái niệm phương thức thuê tàu chuyến, trình tự các bước thuê tàu chuyến và các hình thức thuê tàu chuyến

Câu 37: Hãy quy định các điều khoản: cảng xếp dỡ, thời gian xếp dỡ, để chuyên chở 1 lô hàng 10.000 tấn gạo từ Việt Nam ra nước ngoài

Câu 38: Quy định về tàu của hợp đồng thuê tàu chuyến

Câu 39: Quy định về thời gian tàu đến cảng xếp hàng của hợp đồng thuê tàu chuyến

Câu 40: Quy định về hàng hóa của hợp đồng thuê tàu chuyến

Câu 41: Quy định về cảng xếp dỡ của hợp đồng thuê tàu chuyến

Câu 42: Quy định về chi phí xếp dỡ của hợp đồng thuê tàu chuyến

Câu 43: Quy định về cước phí thuê tàu của hợp đồng thuê tàu chuyến

Câu 44: Trình bày điều khoản quy định về thưởng/phạt xếp dỡ trong hợp đồng thuê tàu chuyến.

Câu 45: Khái niệm, đặc điểm, các hình thức thuê tàu định hạn và các trường hợp áp dụng thuê tàu định hạn.

Câu 46: Hãy quy định các điều khoản: thời gian xếp dỡ, thưởng phạt xếp dỡ để chuyên chở 1 lô hàng 10.000 tấn gạo từ Việt Nam ra nước ngoài

Câu 47: Hãy quy định các điều khoản: cước phí, luật lệ giải quyết tranh chấp, để chuyên chở 1 lô hàng 10.000 tấn gạo từ Việt Nam ra nước ngoài

Câu 48: Hãy quy định các điều khoản: hàng hóa, con tàu, để chuyên chở 1 lô hàng 10.000 tấn gạo từ Việt Nam ra nước ngoài

Câu 49: Hãy quy định các điều khoản: chi phí xếp dỡ, thời gian tàu đến cảng xếp hàng, để chuyên chở 1 lô hàng 10.000 tấn gạo từ Việt Nam ra nước ngoài

Câu 50: Phân biệt B/L hoàn hảo và không hoàn hảo

Câu 51: So sánh cơ sở trách nhiệm của người chuyên chở đường biển theo Quy tắc Hague, Quy tắc Hague-Visby và Quy tắc Hamburg.

Câu 52: So sánh thời trách nhiệm của người chuyên chở đường biển theo Quy tắc Hague, Quy tắc Hague-Visby và Quy tắc Hamburg.

Câu 53: So sánh giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở đường biển theo Quy tắc Hague, Quy tắc Hague-Visby và Quy tắc Hamburg.

Câu 54: So sánh phương thức thuê tàu chợ và phương thức thuê tàu chuyến

  • Chương 4. Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường hàng không

Câu 55: Vị trí và đặc điểm của vận tải hàng không.

Câu 56: Trình bày cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không.

Câu 57: Các tổ chức vận tải hàng không quốc tế và Việt Nam.

Câu 58: Trình bày cơ sở pháp lý điều chỉnh vận tải hàng không trên thế giới và Việt Nam.

Câu 59: Trình bày trách nhiệm của người chuyên chở hàng không theo các nguồn luật điều chỉnh vận tải hàng không quốc tế.

Câu 60: Trình bày vấn đề khiếu nại và kiện tụng người chuyên chở hàng không theo các nguồn luật điều chỉnh vận tải hàng không.

Câu 61: Vận đơn hàng không là gì? Nêu các loại vận đơn hàng không và trường hợp sử dụng chúng. Trình bày cách lập và phân phối vận đơn hàng không.

Câu 62: Các chức năng của AWB

Câu 63: Cước hàng không là gì? Trình bày các loại cước hàng không.

  1. Chương 6. Vận chuyển hàng hóa XNK bằng container

Câu 64: Lợi ích của việc vận chuyển hàng hóa bằng container (đối với người chuyên chở, gom hàng, người gửi hàng)

Câu 65: Container là gì? Container được tiêu chuẩn hóa như thế nào? Phân loại container.

Câu 66: Các công cụ chuyên chở container và cảng, ga, bến bãi container.

Câu 67: Phương thức gửi hàng nguyên container FCL/FCL

Câu 68: Phương thức gửi hàng lẻ container LCL/LCL

Câu 69: Phương thức gửi hàng kết hợp FCL/LCL & LCL/FCL

Câu 70: Khái niệm cước phí vận chuyển container, các bộ phận cấu thành và các yếu tố ảnh hưởng

Câu 71: Chứng từ trong vận chuyển hàng hóa bằng container? Phân loại và chức năng?

Câu 72: Trình bày trách nhiệm của người chuyên chở container đối với hàng hóa

Câu 73: Dịch vụ gom hàng là gì và lợi ích của nó? Trách nhiệm và vai trò của của người gom hàng

Câu 74: Dịch vụ gom hàng là gì? Các bước trong nghiệp vụ gom hàng

Câu 75: Phân biệt Master B/L và House B/L

Câu 76: Tại sao khi gửi hàng bằng container nên thay các điều kiện Incoterms CIF, FOB, CFR bằng các điều kiện CIP, FCA, CPT

Câu 77: Nhược điểm của hệ thống vận tải container

 

  1. Chương 7. Vận chuyển hàng hóa XNK bằng vận tải đa phương thức

Câu 78: Định nghĩa và đặc điểm VTĐPT

Câu 79: Các hình thức tổ chức VTĐPT

Câu 80: Vận tải đa phương thức là gì? Hiệu quả của VTĐPT

Câu 81: Nêu các nguồn luật điều chỉnh vận tải đa phương thức trên thế giới và ở Việt Nam.

Câu 82: Định nghĩa và phân loại MTO

Câu 83: Chế độ trách nhiệm thống nhất là gì? Phân biệt chế độ trách nhiệm thống nhất và chế độ trách nhiệm từng chặng

Câu 84: Quy định thời hạn trách nhiệm của MTO

Câu 85: Quy định cơ sở trách nhiệm của MTO

Câu 86: Quy định giới hạn trách nhiệm của MTO

Câu 87: So sánh trách nhiệm của MTO theo 3 nguồn luật điều chỉnh VTĐPT: CƯ 1980 của Liên Hợp Quốc, Bản Quy tắc UNTACD/ICC và NĐ 87/2009/NĐ-CP.

Câu 88: Quy định về thông báo tổn thất và khiếu nại người kinh doanh vận tải đa phương thức

Câu 89: Định nghĩa, các loại chứng từ vận tải đa phương thức

Câu 90: Ưu nhược điểm của VTĐPT

 

Có thể bạn quan tâm:

Một số biểu mẫu dùng trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Những mẫu website miễn phí lĩnh vực giao thông, giao nhận, logistics

Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô kinh doanh vận tải, đưa đón công ...

các mẫu chứng từ xuất nhập khẩu, mẫu chứng từ ngoại thương

Mẫu - quy chế quản lý và sử dụng ô tô ( có file đính kèm)

Mẫu hợp đồng thuê xe (Ô tô, xe máy...)

Mẫu file quản lý đơn hàng bằng excel

Mẫu file excel theo dõi Quản lý Nhập Xuất Tồn đơn giản

 

Mọi nhu cầu về tư vấn các giải pháp quản lý và tối ưu vận tải, quản lý đội xe, điêu xe, điều tài... quý vị liên hệ với DVMS ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   | 02836028937 ) để có được lời giải tối ưu nhất cho quý doanh nghiệp.

Follow Us