Bạn cần ứng dụng kết nối,... như Uber, Grab? Hệ thống điều tài? Phần mềm quản lý đội xe? Phần mềm logistics?

DVMS đã có kinh nghiệm thực tế triển khai các giải pháp giao thông, vận tải thông minh... Liên hệ tư vấn >>

hr

VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG I. VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ

1. Khái niệm vận tải:

•       Theo nghĩa rộng: Vận tải là một quy trình kỹ thuật nhằm di chuyển vị trí của con người và vật phẩm trong không gian.

•       Theo nghĩa hẹp (dưới giác độ kinh tế), Vận tải là sự di chuyển vị trí của hành khách và hàng hoá trong không gian khi thoả mãn đồng thời 2 tính chất: là một hoạt động sản xuất vật chất và là một hoạt động kinh tế độc lập.

VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ 

CHƯƠNG I. VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ

2. Đặc điểm

Là một ngành sản xuất vật chất của xã hội.

•       Sức lao động: lao động của con người nhằm thực hiện việc di chuyển hàng hoá và hành khách từ địa điểm này đến địa điểm khác.

•       Công cụ lao động: các phương tiện thiết bị như đầu máy, toa xe, ôtô

•       Đối tượng lao động (đối tượng vận chuyển): hàng hoá hay hành khách cần thiết phải vận chuyển

 

CHƯƠNG I. VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ

Là ngành sản xuất vật chất đặc biệt của xã hội

•       là một quá trình tác động làm thay đổi về mặt không gian của đối tượng chuyên chở

•       không sáng tạo ra sản phẩm vật chất mới

•       Sản phẩm vận tải không dự trữ được

CHƯƠNG I. VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ

3. Phân loại:

3.1. Căn cứ vào phạm vi phục vụ

3.2. Căn cứ vào phạm vi hoạt động

3.3. Căn cứ vào môi trường hoạt động

3.4. Căn cứ vào đối tượng chuyên chở

3.5. Căn cứ vào khoảng cách chuyên chở

3.6. Căn cứ vào hành trình chuyên chở

CHƯƠNG I. VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ

3.1. Căn cứ vào phạm vi phục vụ:

•       Vận tải nội bộ xí nghiệp: việc vận chuyển trong nội bộ xí nghiệp, nhà máy, công ty… nhằm di chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm, cán bộ công nhân viên

•       Vận tải công cộng: việc các công ty hay xí nghiệp vận tải chuyên chở vật phẩm hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ và vận chuyển con người từ địa điểm này đến địa điểm khác

 

CHƯƠNG I. VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ

3.2. Căn cứ vào phạm vi hoạt động

•       Vận tải nội địa: đáp ứng nhu cầu vận chuyển nội địa

•       Vận tải quốc tế: hoạt động vận tải mà đối tượng vận chuyển đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia

+ Vận tải quốc tế trực tiếp: diễn ra giữa 2 hay nhiều nước có chung biên giới hoặc có chung vùng biển quốc tế

+ Vận tải quốc tế quá cảnh: có sử dụng lãnh thổ của hai hay nhiều nước thứ ba

 

CHƯƠNG I. VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ

3.3. Căn cứ vào môi trường hoạt động

•       Vận tải đường sắt

•       Vận tải ô tô

•       Vận tải đường thuỷ

         - vận tải đường biển

         - vận tải đường sông

         - vận tải pha sông biển

•       Vận tải hàng không

•       Vận tải đường ống

 

CHƯƠNG I. VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ

3.4. Căn cứ vào đối tượng chuyên chở

•       vận tải hàng hoá

•       vận tải hành khách

•       vận tải hàng hoá-hành khách

 

CHƯƠNG I. VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ

3.5. Căn cứ vào khoảng cách chuyên chở

•       vận tải đường gần: lớn hơn 7400 km (4000 hải lý)

•       vận tải đường xa: nhỏ hơn 7400 km

1 hải lý = 1,852 km

 

CHƯƠNG I. VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ

3.6. Căn cứ vào hành trình chuyên chở

•       Vận tải một chặng

•       Vận tải nhiều chặng

•       Vận tải chở suốt

•       Vận tải đơn phương thức (Unimodal Transport)

•       Vận tải đa phương thức (Multimodal Transport)

•       Vận tải đứt đoạn (segmented)

•       Vận tải hàng lẻ

•       Vận tải hàng nguyên

 

II. VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ

1. Mối quan hệ giữa vận tải và buôn bán quốc tế

•       Vận tải quốc tế là hình thức chuyên chở hàng hoá hoặc hành khách giữa 2 hay nhiều nước với nhau

•       Vận tải quốc tế là quá trình vận tải mà điểm đầu và điểm cuối nằm trên lãnh thổ của 2 nước khác nhau.

•       Vận tải quốc tế và buôn bán quốc tế có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển.

 

II. VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ

1. Mối quan hệ giữa vận tải và buôn bán quốc tế

-Cước phí VT ảnh hưởng đến giá hàng chào bán

-Vận tải quốc tế làm thay đổi cơ cấu hàng hoá và cơ cấu thị trường XNK

- Vận tải quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân thanh toán của một nước.

 

III. PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM VẬN TẢI TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG

•           Khái niệm trách nhiệm vận tải

 

•           Đứng trên góc độ người chuyên chở thì trách nhiệm vận tải là trách nhiệm tổ chức chuyên chở hàng hoá từ nơi nhận hàng đến nơi giao hàng.

 

III. PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM VẬN TẢI TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG

1. Khái niệm trách nhiệm vận tải

Cách 1:căn cứ vào quyền vận tải hay quyền thuê tàu

•        Nhóm 1:Phần lớn trách nhiệm VT thuộc về người NK: EXW (Ex Works), FCA (Free Carrier).

EXW: người XK giao hàng tại nhà máy, ng NK giành toàn bộ quyền VT

FCA: người NK thuê phương tiện VT

•        Nhóm 2: Phần lớn trách nhiệm VT thuộc về người XK: CPT (Carriage Paid to), CIP (Carriage and Insurance Paid to), DDU (Delivered Duty Unpaid), DDP (Delivered Duty Paid)

CPT: người XK thuê phương thức VT nào và tuyến đường nào cũng được

CIP: người XK mua BH

DDU: người XK trả phí BH vì quyền lợi của mình

DDP: người XK trả thuế NK

 

III. PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM VẬN TẢI TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG

Cách 1:căn cứ vào quyền VT hay quyền thuê tàu

Nhóm 3: Trách nhiệm VT được phân chia một phần thuộc về người XK, một phần thuộc về người NK: FAS (Free Alongside Ship), FOB (Free On Board), CFR ( Cost and Freight), CIF (Cost, Insurance and Freight), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay), DAF (Delivered At Frontier).

FAS: người NK dành quyền VT chính

FOB: người XK chuyên chở hàng ra cảng và chịu chi phí bốc hàng lên tàu

CFR: giá hàng không bao gồm phí dỡ hàng

DES: điểm phân chia rủi ro cảng đến

DEQ: giá hàng gồm chi phí dỡ hàng tại cầu cảng

DAF: người XK giao hàng tại biên giới

 

III. PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM VẬN TẢI TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG

Cách 1:căn cứ vào quyền VT hay quyền thuê tàu

 

•       Ưu điểm: đem lại một cái nhìn tổng quát về Incoterms 2000 dưới giác độ vận tải.

•       Nhược điểm:

- Rất khó áp dụng

- thiếu chính xác

 

III. PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM VẬN TẢI TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG

Cách 2: căn cứ vào chặng vận tải chính

•       Nhóm E: gồm duy nhất điều kiện EXW, ng NK dành quyền VT chặng chính, mọi phương thức

•       Nhóm F: gồm các điều kiện FCA, FAS, FOB

-         FCA: ng NK dành quyền VT chặng chính, mọi phương thức

-         FAS: ng NK dành quyền VT chặng chính, đường biển

-         FOB: ng NK dành quyền VT chặng chính, đường biển

 

III. PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM VẬN TẢI TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG

•        Nhóm C: gồm các điều kiện CFR, CPT, CIP, CIF

CFR: ng XK dành quyền VT chặng chính, mọi phương thức

CPT: ng XK dành quyền VT chặng chính, mọi phương thức

CIP: ng XK dành quyền VT chặng chính, mọi phương thức

CIF: ng XK dành quyền VT chặng chính, đường biển

 

•        Nhóm D: gồm các điều kiện DES, DEQ, DDU, DDP, DAF

DES: ng XK dành quyền VT chặng chính, đường biển

DEQ: ng XK dành quyền VT chặng chính, đường biển

DDU: ng XK dành quyền VT chặng chính, mọi phương thức

DDP: ng XK dành quyền VT chặng chính, mọi phương thức

DAF: chưa biết ai giành quyền VT, mọi phương thức

Ưu điểm:         - dễ xác định và dễ áp dụng

                        - chính xác

 

III. PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM VẬN TẢI TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG

         2. Quyền vận tải

•          Người nào có trách nhiệm thanh toán trực tiếp toàn bộ hay một phần cước phí cho người chuyên chở và có trách nhiệm tổ chức việc chuyên chở hàng hoá trên toàn bộ hành trình hay trên chặng đường chính thì người đó giành được "quyền vận tải".

•       Nếu hàng hoá XNK được chuyên chở bằng đường biển thì quyền đó gọi là "quyền thuê tàu"

 

III. PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM VẬN TẢI TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG

Lưu ý:

•       6 đk hàng hoá phải chuyên chở bằng đường biển: FAS, FOB, CFR, DES, DEQ, CIF. 7 đk khác, hàng hoá được vận chuyển bằng mọi phương thức VT (VT đường biển).

•       2. Người XK dành được quyền VT khi bán hàng theo các đk CPT, CIP, DDU, DDP; dành được quyền thuê tàu khi bán hàng theo các đk CFR, CIF, DES, DEQ.

•       3. Người NK dành được quyền VT khi NK theo các đk EXW, FCA. Người NK dành được quyền thuê tàu khi NK theo các điều kiện FAS, FOB

III. PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM VẬN TẢI TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG

•       Chủ động tổ chức chuyên chở, đàm phán, ký kết HĐ VT

•       Lựa chọn người chuyên chở, tuyến đường VT, phương thức chuyên chở có lợi cho mình nếu HĐ MB không quy định cụ thể

•       Khi HĐ mua bán không quy định thời gian giao hàng cụ thể, người dành quyền vận tải có thể chủ động trong việc giao nhận và vận chuyển hàng hoá

•       Tận dụng được đội tàu buôn và phương tiện VT trong nước nhằm tăng thu và giảm chi ngoại tệ

 

III. PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM VẬN TẢI TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG

§   Trường hợp 1: khó thuê hoặc không thuê được phương tiện VT (thiếu ngoại tệ, không biết cách thuê, cước phí tăng so với t/gian kí HĐMB)

§   Trường hợp 2: Sự chênh lệch giữa giá FOB và giá CFR, giá FCA và giá CPT là không có lợi

§   Trường hợp 3: quá cần bán hoặc quá cần mua một loại hàng nào đó trong khi đối phương muốn dành quyền vận tải

§   Trường hợp 4: do luật pháp từng nước hay phong tục tập quán của cảng

 

Tải giáo trình đầy đủ tại đây >>

 

Có thể bạn quan tâm:

Doanh nhân Việt Nam - Giao thương - Phần 1

Doanh nhân Việt Nam - Giao thương - Phần 2

Tổng hợp mẫu hợp đồng tiếng Anh thương mại để giao thương ...

Logistics Việt Nam & những lợi thế về vị trí địa lý

Danh sách facebook lớn về xuất nhập khẩu, logistics, giao nhận ...

Làm thế nào để nâng cao hiệu quả của ngành Logistics

BỘ CÂU HỎI MÔN: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN TRONG NGOẠI ...

các mẫu chứng từ xuất nhập khẩu, mẫu chứng từ ngoại thương

Từ vựng English, tiếng Hàn, tiếng Nhật chuyên ngành xuất nhập ...

BỘ CÂU HỎI MÔN: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN TRONG NGOẠI ...

Bộ Câu Hỏi Thi Vấn Đáp Môn: Vận Tải Và Giao Nhận Trong Ngoại ...

Nối Kết Khởi Nghiệp

 

Mọi nhu cầu về tư vấn các giải pháp quản lý và tối ưu vận tải, quản lý đội xe, điêu xe, điều tài... quý vị liên hệ với DVMS ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   | 02836028937 ) để có được lời giải tối ưu nhất cho quý doanh nghiệp.

Follow Us