Bạn cần ứng dụng kết nối,... như Uber, Grab? Hệ thống điều tài? Phần mềm quản lý đội xe? Phần mềm logistics?

DVMS đã có kinh nghiệm thực tế triển khai các giải pháp giao thông, vận tải thông minh... Liên hệ tư vấn >>

hr

Một số giáo trình nghiên cứu về giao thông đô thị

Một số giáo trình nghiên cứu về giao thông đô thị, Tập hợp một số giáo trình nghiên cứu trên thế giới

ứng dụng quản lý vận tải thông minh

10 NGUYÊN TẮC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

Giao thông đô thị và Hiệu quả năng lượng

Giao thông đô thị và Hiệu quả năng lượng Giao thông vận tải bền vững. sách tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách ở các thành phố phát triển

Hệ thống giao thông thông minh

Giao Thông Bền Vững: Giáo trình cho các nhà hoạch định chính sách tại các thành phố đang phát triển.

Quản lý nhu cầu giao thông

Giao thông đô thị và sức khỏe

An Toàn Đường Bộ Đô Thị

Nguồn tài chính đầu tư cho sự phát triển bền vững của Giao thông Đô thị

Vận tải hàng hóa tại các thành phố đang phát triển

Quản lý giao thông tĩnh : Sự đóng góp tới các thành phố có thể sinh sống được

Quản lý chất lượng không khí trong giao thông

(Nguồn: sutp.org)

Có thể bạn quan tâm:

Ứng dụng giao thông vận tải

 

Mọi nhu cầu về tư vấn các giải pháp quản lý và tối ưu vận tải, quản lý đội xe, điêu xe, điều tài... quý vị liên hệ với DVMS ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   | 02836028937 ) để có được lời giải tối ưu nhất cho quý doanh nghiệp.

Follow Us